Sobotnia Szkoła Kultury i Języka Polskiego im. Francesco Nullo w Lago Patria (Neapol)Sobotnia Szkoła Kultury i Języka Polskiego jest polonijną szkołą społeczną prowadzącą kursy języka polskiego, historii i geografii Polski. 

Głównym postulatem naszych kursów jest doskonalenie zdolności rozumienia, wyrażania i interpretowania pojęć, myśli, uczuć, faktów i opinii w mowie i piśmie (rozumienie ze słuchu, mówienie, czytanie, pisanie) w odpowiednich kontekstach społecznych i kulturowych (szkoła, dom, czas wolny) w zależności od chęci lub potrzeb ucznia. Celem pośrednim kursów jest promowanie języka polskiego, polskiej kultury i literatury, kultywowanie rodzimych tradycji przy jednoczesnym kształtowaniu otwartości na różnorodność językową i kulturową.

  Dostępne kursy

  Celem kursu jest wyposażenie:

  •  nauczycieli w kompetencje organizacji zajęć języka polskiego i w języku polskim z wykorzystaniem platformy edukacyjnej MOODLE,
  •  szkół w platformy moodle,
  • nauczycieli pracujących na platformach w konspekty zajęć i materiały dydaktyczne.

  Kurs zawiera tutoriale dotyczące poszczególnych działań na platformie.


  👉 Co by się stało, gdybyśmy nagle stracili dostęp do Internetu? 

  👉 Jak wyglądałaby komunikacja w rodzinach, wśród przyjaciół, w szkole, w miejscu pracy?

  Co powinniśmy wiedzieć o czasowniku ?

                         CZASOWNIK

  🔘 Określa wykonywaną czynność lub występujące zjawisko 👇

  🔘 Jest odmienną częścią mowy👇

  🔘 Występuje w liczbie pojedynczej i mnogiej👇

  🔘 Odmienia się w trzech czasach👇 

  🔘 Występuje w trzech rodzajach:  męski, żeński i nijaki.  ➡️ Jesteśmy przyzwyczajeni do technologii komunikacyjnych, do różnego rodzaju aplikacji, urządzeń, które ułatwiają nam życie, ale też stawiają przed nami nowe wymagania i wyzwania. 

  ➡️ Media mają bardzo duży wpływ na nasze codzienne życie, na zdrowie fizyczne i psychiczne, na kompetencje społeczne i komunikacyjne.

  ➡️ Codziennie korzystamy z informacji, które docierają do nas za pośrednictwem mediów zarówno tradycyjnych (radio, prasa czy telewizja), jak i cyfrowych


  👉 W języku polskim nie ma zdania bez czasownika!

  👉 Chcesz mówić, pisać po polsku, musisz znać reguły dotyczące czasownika.

  👉 Ten kurs jest Ci niezbędny.

  👉 Poznasz w nim:

  🔵 odmianę czasowników, 

  🔵ich formy i aspekty oraz funkcje w zdaniu.


  W języku polskim nie ma zdania bez czasownika!

  ➡️Chcesz mówić, pisać po polsku, musisz znać reguły dotyczące czasownika.

  ➡️Ten kurs jest Ci niezbędny.

  ➡️Poznasz w nim:

  odmianę czasowników, ich formy i aspekty oraz funkcje w zdaniu.


  W języku polskim nie ma zdania bez czasownika! 

  🔵 Chcesz mówić, pisać po polsku, musisz znać reguły dotyczące czasownika. 

  🔵 Ten kurs jest Ci niezbędny. 

  🔵 Poznasz w nim: odmianę czasowników, ich formy i aspekty oraz funkcje w zdaniu.


    

   

   

  Zapoznaj się z ciekawą legendą polskiego romantyka, wieszcza narodowego- Adama Mickiewicza. Legenda nosi tytuł "Pani Twardowska".

  Poniższy kurs, to zbiór ćwiczeń usprawniających poprawną pisownię ortograficzną wśród dzieci .

  Co by się stało, gdybyśmy nagle stracili dostęp do Internetu? 

  Jak wyglądałaby komunikacja w rodzinach, wśród przyjaciół, w szkole, w miejscu pracy?


  Środki masowego przekazu

  Kurs zawiera dwa obszary:

  1. Repozytorium nauczyciela

  2. Kurs dla uczniòw


  📣Co by było, gdybyś wzywał(a) pomocy, a wszyscy byliby obojętni? 


  📣Jak byś się czuł(a), gdyby na twoją krzywdę, na niesprawiedliwość lub nieszczęście nikt nie reagował? 


  📣Czy środki masowego przekazu miałyby sens bez współczucia? 


  📣Czy możliwa byłaby komunikacja za pośrednictwem mediów społecznościowych, gdyby nie współczucie, a więc stan, w którym człowiek solidaryzuje się z drugim?


  👉Co by było, gdybyś wzywał\ wzywała pomocy, a wszyscy byliby obojętni? 

  👉Jak byś się czuł\ czuła, gdyby na twoją krzywdę, na niesprawiedliwość lub nieszczęście nikt nie reagował?

  👉Czy środki masowego przekazu miałyby sens bez współczucia? 

  👉Czy możliwa byłaby komunikacja za pośrednictwem mediów społecznościowych, gdyby nie współczucie, a więc stan, w którym człowiek solidaryzuje się z drugim?  📣Co by było, gdybyś wzywał(a) pomocy, a wszyscy byliby obojętni? 

  📣Jak byś się czuł(a), gdyby na twoją krzywdę, na niesprawiedliwość lub nieszczęście nikt nie reagował? 

  📣Czy środki masowego przekazu miałyby sens bez współczucia? 

  📣Czy możliwa byłaby komunikacja za pośrednictwem mediów społecznościowych, gdyby nie współczucie, a więc stan, w którym człowiek solidaryzuje się z drugim?


  🛑Co by było, gdybyś wzywał(a) pomocy, a wszyscy byliby obojętni? 

  🛑Jak byś się czuł(a), gdyby na twoją krzywdę, na niesprawiedliwość lub nieszczęście nikt nie reagował? 

  🛑Czy środki masowego przekazu miałyby sens bez współczucia? 

  🛑Czy możliwa byłaby komunikacja za pośrednictwem mediów społecznościowych, gdyby nie współczucie, a więc stan, w którym człowiek solidaryzuje się z drugim?


  Współczucie 

  w komunikacji 

  społecznej

  t Rafał Jakub Pastwa


  ❓Co by było, gdybyś wzywał(a) pomocy, a wszyscy byliby obojętni? 

  ❓Jak byś się czuł(a), gdyby na twoją krzywdę, na niesprawiedliwość lub nieszczęście nikt nie reagował? 

  ❓Czy środki masowego przekazu miałyby sens bez współczucia? 

  ❓Czy możliwa byłaby komunikacja za pośrednictwem mediów społecznościowych, gdyby nie         współczucie, a więc stan, w którym człowiek solidaryzuje się z drugim?

  M G.


  Kurs zawiera dwa obszary:

  1. Repozytorium nauczyciela

  2. Kurs dla uczniów

  Kurs zawiera dwa obszary:

  1. Repozytorium nauczyciela

  2. Kurs dla uczniów

  obraz

  Kurs zawiera dwa obszary

  1. Repozytorium nauczyciela.

  2. Kurs dla uczniów.

  Jak to napisać?- jest kursem kreatywnego pisania form wypowiedzi pisemnych. Nauczymy się zasad pisania:

  opisu                        listu                opowiadania

  zaproszenia         ogłoszenia        charakterystyki


  Zapraszamy do zapoznania się z polskim alfabetem. Poznajemy litery i głoski typowo polskie. 

  Celem kursu jest wyposażenie nauczycieli w kompetencje organizacji zajęć języka polskiego i w języku polskim z wykorzystaniem platformy edukacyjnej MOODLE.

  Kurs składa się z III modułów:

  Moduł I. Czym jest jakość w edukacji polonijnej?

  Moduł II. Zakładanie kursu na platformie MOOODLE.

  Moduł III. Planowanie zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem różnych funkcjonalności platformy MOODLE.

  W obecnym kursie poznasz bardzo ciekawą legendę spisaną przez Adama Mickiewicza. Legenda nosi tytuł ,,Pani Twardowska''.

  Zapraszam

   

  ➡️Przypomnisz sobie postać Jana Brzechwy

  ➡️Dowiesz się, co kryją w sobie polskie powiedzonka o zwierzętach.

  ➡️Odkryjesz ciekawostki o ptakach przy rozmowach o mądrości i głupocie, na podstawie wiersza Jana Brzechwy pt. ,,Ptasi mózg''.  W języku polskim nie ma zdania bez czasownika! 


  👉 Chcesz mówić, pisać po polsku, musisz znać reguły dotyczące czasownika. 

  Ten kurs jest Ci niezbędny. Poznasz w nim:

  •  odmianę czasowników,
  •  ich formy i aspekty oraz funkcje w zdaniu.


  🎓 GRAMATYCZNYCH ZASAD KILKA 🎓

  🎄 ⛄ W obecnym kursie proponuję pakiet 24 adwentowych spotkań z językiem polskim 📦🌠

  Miłej zabawy

  Programowanie języka to technika Metody Krakowskiej polegająca na wprowadzaniu uproszczonych struktur językowych  w odpowiedniej kolejności, w oparciu o paradygmat słownikowy, gramatyczny i składniowy. Warto sięgnąć po taki sposób nauczania dzieci \ dorosłych zarówno niemówiących w języku polskim jak i tych mówiących niepoprawnie.